Stručna praksa nove generacije.

Postani dio našeg projekta

Stručna praksa

Radićete u pravim firmama, na realnim projektima koristeći najnovije proizvodne procese i tehnologije.

Edukacija o modernim tehnologijama

Možda Vas više interesuje digitalni marketing ili upravljanje projektima? Kroz ovaj program prakse imaćete priliku da dobijete edukacije i iz ovih oblasti!

Konkretni rezultati

Na kraju prakse imaćete konkretan proizvod spreman za prodaju.

partneri na realizaciji projekta

INFO DAN U TESLIĆU

Dana 7.11.2018. održali smo informativno predavanje o programu prakse “Teslić u srcu”. Predavanje je prvenstveno bilo namijenjeno učenicima teslićkih srednjih škola ali zadovoljstvo nam je što su se predavanju odazvali i prisustvovali i mnogi od naših partnera.

FORMULAR ZA PRIJAVU

Popunite formular za prijavu ispod.

1) Prevoz,2) Osiguranje,3) Topli obrok,4) drugo

Napomena:

Svojom prijavom i/ili potpisom ovog upitnika potvrdjujem da želim da budem uvršten/a u bazu evidencija učenika/studenata odnosno lica koja se interno vodi kod WMTA Ustanove sa ciljem učešća u besplatnim i/ili subvencioniranim praksama i/ili obukama u preduzećima/školi/fakultetu koje WMTA implementira sa domaćim i stranim partnerima.

Ako su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, kontaktirajte nas na:


E-mail: info@wmta-edu.com

Mob: 065/474-614

 

WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih
Ul. Dr Mladena Stojanovića 4,
78000 Banja Luka

 

"What I love about these tours is that the guides are not afraid to get off the beaten track and show us the real city. This is an I will definitely come back to"
Alene Elvine
HR Manager
“The guide was everything I hoped for, and more. BikeTour really makes a difference, I would have never discovered the beautiful places we stopped for"
Jonas Gerber
Designer

Enjoy the bike ride of your life